preloader Đang tải
-

Quạt tản nhiệt KOSO cho Honda Vario 125/150, Air Blade 125/150

380,000

Ưu điểm quạt tảm nhiện của KOSO:
– Nhẹ hợn 10% so với quạt tản nhiện thông thường
– Đảm bảo động cơ hoạt động ổn định hơn
– Được lấy mã lực
– Tăng tuổi thọ sử dụng

380,000

Mô tả

Ưu điểm quạt tảm nhiện của KOSO:
– Nhẹ hợn 10% so với quạt tản nhiện thông thường
– Đảm bảo động cơ hoạt động ổn định hơn
– Được lấy mã lực
– Tăng tuổi thọ sử dụng